Aurora Excursion, Tromsø, Norway

Nordlysjakt fra september til april

Hjem Galleri Kamerainnstillinger
 

 

Hvordan oppstår nordlys?Solvind
Det starter på sola som sender ut en strøm av positivt ladede partikler fra solflekker som eksploderer. Disse partiklene blir sendt ut i verdensrommet også i retning jorda og kalles solvind. Det tar vanligvis 3 dager før solvinden når fram til jorda, men ved store eksplosjoner på sola kan solvinden nå jorda på under to døgn. Da blir det kraftige utbrudd av nordlys som kan sees langt sør i Europa.

Nordlys
Når solvinden treffer magnetfeltet på dagsiden av jorda blir det styrt
rundt kloden, ut i digre sløyfer på nattsiden bak jorda, og innover igjen mot polene langs linjene i magnetfeltet. Solvinden kommer inn over polområdene i over en million kilometer i timen. Solvindpartiklene kolliderer med luftmolekyler i den øvre atmosfæren i en ovalformet ring nær begge polområdene og skaper et fantastisk lys i forskjellige farger. Dette fenomenet kaller vi nordlys, og sørlys i Antarktis.

Nordlys forekommer aldri i høyder under 80 kilometer og skjelden opp til 500 kilometer. Nordlys med maksimal intensitet er oftest i høyder på 110 - 200 kilometer over jordas overflate.

Nordlysets farger varierer med høyden. Blått og fiolett lys opptrer under 120 km. Vi ser oftest det grønne lyset som opptrer i området mellom 120-180 km. Over dette opptrer det gule og røde nordlyset.

Aurora Borealis er det internasjonale navnet på nordlys.

Nordlysovalen
Nordlysovalen på den nordlige halvkule, har sentrum rundt 65 grader nord og med en bredde på rundt 10 grader, men utvider seg ved sterk nordlysaktivitet. Tromsø ligger midt inne i ovalen. Nordlysovalen strekker seg gjennom store områder, men mange av disse områdene er tynt befolkede eller ubebodde, og vanskelig tilgjengelige for de fleste.

Ved høy solaktivitet og kraftige solvinder utvider nordlysovalen seg og nordlyset blir synlig lenger sør. Ved kraftige solstormer kan nordlyset også sees over det sentrale og sørlige Europa, samt i deler av USA.

Geomagnetiske solstormer (solvind) måles med en KP indeks som går på en skala fra 0 til 9. 

KP indeks fra 0 til 3 er lite aktivitet, mens fra nivåer 5 og høyere blir klassifisert som solstorm. I Tromsø kan vi ofte se nordlys selv om KP indeksen viser 0.

Slik oppstår nordlyset

 

 

 

© Copyright 2015